Beställning från Kyrkogårdsförvaltningen

Från kyrkogårdsförvaltningen kan du både beställa arbete som t.ex. singelpåfyllnad och jord i rabatt, och växter eller granris och kransar osv. För att göra en beställning, vänligen skicka ett e-post meddelande till någon av följande personer: