Kyrkans kraft - ideella i Södra Sandby församling

Nyfiken på att vara med som ideell?

Tillsammans är vi kyrkans kraft

En församling skapas av ideella krafter och i Södra Sandby församling är vi ett härligt gäng i blandade åldrar och med blandade erfarenheter som hjälper till på olika sätt, och det finns alltid plats för fler.

Som ideell delar du med dig av din tid och är samtidigt del av en gemenskap och ett sammanhang. Det finns möjlighet att ha återkommande uppgifter, vara med i ett tidsbegränsat projekt eller delta i enstaka uppdrag.

Gudstjänst
Varje gång vi samlas till gudstjänst är det många personer som hjälps åt med att göra de saker som tillsammans skapar en gudstjänst.
Det kan vara uppgifter som att hälsa välkommen, dela ut agendor, leda en bön, läsa texter, tända ljus, ta upp kollekt och samla in de böner som skrivits ner på bönelappar under gudstjänsten. Ideella i alla åldrar hjälps åt som kyrkvärd, tonårskyrkvärd eller minikyrkvärd.

Morgonbön
Varje onsdag är det andakt som leds av en präst, diakon eller någon ideell. Andakten kan utformas på olika sätt. Ofta med texter, psalmer, bön samt tankar kring tro och liv. Välkommen att som ideell vara med i t.ex. planering, läsa texter, sjunga/spela eller något annat.

Diakoni
Den omtanke och kärlek vi visar varandra i vardagen kallas ibland för diakoni. Som ideell kraft kan du vara en av dem som sköter det praktiska i köket vid caféer, träffar och retreater. Du kan även finnas som medmänniska i vår besöksgrupp som skapar härliga möten när det ordnas gudstjänster för de som bor
på äldreboendet Fästan.

Insamling
Skulle du vilja vara med och skapa en bättre värld? Då kan du vara med i gruppen som ordnar insamlingar till ACT-Svenska kyrkan som tillsammans med andra kyrkor över hela världen snabbt finns på plats med stöd vid kris och katastrofer.

Sommarkyrka
Evenemangen i kyrkorna under sommaren är ett samarbete mellan personal och ideella. Som ideell kan du vara med i planeringen av årets program eller vara på plats i sommar och ordna fika.

Det finns många olika områden och uppgifter som du kan engagera dig i som ideell, och kanske finns det något helt nytt som du skulle vilja vara med att skapa?

Ta kontakt med oss om du är nyfiken på att vara med som ideell, och berätta vad du tycker skulle vara meningsfullt och roligt!

Vi har alla våra gåvor, både genom det vi kan och genom dem vi är!

Kontakt för…

Morgonbön, Diakoni och Sommarkyrka
Agneta Ljungberg, diakon
0730-27 40 51
agneta.ljungberg@svenskakyrkan.se 

Insamling och Sommarkyrka
Michael Peters, präst
0737-62 87 35
michael.peters@svenskakyrkan.se

Kyrkvärdar
Niclas Loive, kyrkoherde
0706-73 34 80
niclas.loive@svenskakyrkan.se

Tonårskyrkvärdar & minikyrkvärdar
Sara Svensson
0721-516000
sara.m.m.svensson@svenskakyrkan.se