Dopfunt Södra Sandby kyrka
Foto: Kathrin Kristiansson

Dop i Södra Sandby, Revinge och Hardeberga

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Genom att döpas tillhör vi livets Gud. Vi blir indragna i det kristna livsmönstret som präglas av Guds kärlek och förlåtelse.

Du lilla barn som nyss fötts till det här livet
Ni nyblivna föräldrar
Du som just fått barnbarn
Du som inte döptes när du var riktigt liten
men som vill bli döpt nu
Du som fick vänta med ditt dop
tills du kunde bestämma själv
Du som längtar efter dopet
Välkommen!

Både barn och vuxna döps. Nyblivna föräldrar erbjuds att döpa sitt barn och inbjuds till samtal om dopets innebörd och om de praktiska förberedelserna för dopgudstjänsten. Ibland är dopet en del av församlingsgudstjänsten, och ibland håller vi särskilda dopgudstjänster.

Odöpta ungdomar som deltar i konfirmandarbetet döps före sin konfirmation. Vi erbjuder också vuxna som ännu inte är döpta att döpas efter ett samtal med präst. Dop av vuxna och ungdomar kan också ske som enskilda dopgudstjänster tillsammans med de närmaste. Svenska kyrkan erkänner alla andra kristna dop. Omdop förekommer inte.

Att döpas i kyrkan kostar inget. Samtliga församlingar inom Svenska kyrkan tillämpar ett clearingsystem där hemförsamlingen står för kostnaden om man döps i en annan församlings kyrka.

Temadop

Om man vill ha ett tema på sitt dop kan man välja:
Ronja Rövardotter, Lejonkungen, Emil i Lönneberga, Pippi Långstrump, Vatten eller barnvisor.

Väljer man ett sådant tema är agendan redan färdigtryckt.
Är du intresserad? Kontakta expeditionen. Församlingens präster och musiker kan också berätta mer och visa vilka psalmer och sånger vi sjunger samt vad som kommer att spelas på den stora orgeln. 

Bokning av dop

Bokning görs genom att kontakta expeditionen tel. 046-50250 eller via onlinebokning. 

Spännande länkar

Läs mer om dop i Svenska kyrkan 

Tips på psalmer för dopgudstjänsten

Vanliga frågor och svar om dop

Frälsarkransen - Livets pärlor
Det finns numera ett litet träd vid dopfuntarna i våra kyrkor. För varje dop som äger rum i kyrkan hänger vi en frälsarkrans i trädet med namn på den döpte. När året har gått bjuder vi in alla döpta med familjer till en festgudstjänst då vi tömmer trädet och delar ut frälsarkransarna till var och en.