Stöd till dig som anhörig

För dig som vårdar, stöttar eller hjälper någon i din närhet.

Vårdar eller stöttar du någon?

Vill du prata med någon är du är välkommen att kontakta församlingens diakon på telefon 046-502 56 för samtal och stöd i olika frågor. Som anhörig kan det ta emot att prata om det som är svårt eller det som skapar osäkerhet men ingen ska behöva bära allt ensam.

Vi samverkar även med Lunds kommuns Anhörigcenter som erbjuder anhöriggrupper, stödsamtal, telefonrådgivning, föreläsningar/café och andra aktiviteter.

Kontakta dem för mer info på 046-359 82 40 och anhorigcenter@lund.se eller gå in på hemsidan för aktuellt program: www.lund.se/anhorigcenter