Act Svenska kyrkan

Svenska kyrkans internationella arbete byter namn till Act Svenska kyrkan.

Under nytt namn fortsätter nu samma viktiga arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor. I Sverige finns Act Svenska kyrkan runt om i församlingar och stift. Cirka 100 000 givare stöder arbetet med gåvor. Globalt finns ett antal utsända medarbetare och samarbeten med lokala kyrkor och gräsrotsrörelser. Visionen är en växande folkrörelse.

– I en tid då demokratiska värderingar hotas och med en växande polarisering är vår uppgift att bygga ihop samhällen, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Med Act Svenska kyrkan får det internationella arbetet en ny tydlig avsändare.

– Det nya namnet ska göra det lättare för människor att förstå vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Det behövs för att öka engagemanget och insamlingen, så att vi kan fortsätta att försvara människors värdighet och rättigheter runt om i världen, säger Erik Lysén, som betonar att Svenska kyrkans internationella arbete även fortsättningsvis kommer att handla om stöd till teologisk utbildning, humanitärt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingssamarbete och påverkansarbete

ACT – ATT AGERA
Act betyder agera och namnbytet signalerar att vi är en kyrka som är redo att agera i världens viktiga ödesfrågor: människovärdet, skapelsens integritet, samhällstilliten och den ökande polariseringen. Kopplingen finns också till ACT-alliansen (Action by Churches Together), som är världens största allians av kristna organisationer och kyrkor som arbetar tillsammans med utvecklingssamarbete, humanitärt arbete och påverkansarbete.

DINA GÅVOR NÅR FRAM
Efter namnbytet behåller vi samma 90-kontonummer och swish-nummer och som givare kan du känna sig trygg med att dina gåvor når fram. Act Svenska kyrkan granskas av Svensk insamlingskontroll och är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd.

Se mer om Act Svenska kyrkans arbete:  https://vimeo.com/328503574