Kontakt

Församlingsexpeditionen
Södra Ljunga församling
Lingvägen 24 341 91  LJUNGBY
Telefon: 0372 - 160 02 (växel)
Epost: sodraljunga.forsamling(a)svenskakyrkan.se

Gravadministration
Specifika frågor om gravrätter och skötselavtal
Telefon: 0372-671 40

Personal