En vit dopklänning med rosa rosett hänger på en metallgrind i kyrkan.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. 

Matteus evangelium 28:18-20