Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

Psaltaren 23:4