Vårstädning

Nyhet Publicerad

på kyrkogårdarna påbörjas måndag 8 april!

Gravrättsinnehavare ombeds avlägsna vinterkransar, kransställ m.m. från graven.

Under perioden 1 maj till 30 augusti är det förbjudet med eld på kyrkogården. För personalens säkerhet - vänligen ta bort lyktor och ljus från gravplatsen.

OBS! Vattnet är ännu ej påslaget! Vattenreservoarer finns uppsatta vecka 15.