Foto: Eva Åhlander/Enhörna församling

Välkommen Enhörna församling!

Nyhet Publicerad

Vi hälsar ca 2 100 medlemmar välkomna till Södertälje pastorat!

Den 1 januari 2019 ska Enhörna församling leva tillsammans med Södertälje och Östertälje församlingar i Södertälje pastorat. Vi hälsar alla nya medlemmar och anställda varmt välkomna till pastoratet!

Tillsammans bygger vi det som är vårt uppdrag - att göra gott! Vi är en lyhörd och närvarande kyrka som lyssnar till nöden, kämpar för rätten och engagerar oss för att uttrycka Guds kärlek.

I och med sammanslagningen ändras kontaktuppgifterna för Enhörna församling.

För bokningar av dop, vigsel, begravningar och lokaluthyrningar, kontakta växeln på pastoratskansliet, telefon 08-550 913 50 eller via e-post: enhorna.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon växel: 08-550 913 50