Några gamla gravstenar på en kyrkogård hjälps upp av trästörar.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Provtryckning av gravstenar

Nyhet Publicerad Ändrad

Södertälje kyrkogårdsförvaltning har anlitat ett företag för provtryckning av samtliga gravstenar i pastoratet, vilket görs vart femte år. I dagsläget har det gjorts på Tveta kyrkogård, Tveta Begravningsplats, Ytterenhörna & Överenhörna kyrkogård.

Brev med information kommer att skickas till de gravrättsinnehavare som inte har godkända gravstenar.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar enligt 7 kap.3§ att hålla gravplatsen i värdigt och vårdat skick vilket också innebär att ansvara för att gravstensanordningen är säker, då det tidigare skett olyckor.