Foto: Pixabay

Matutdelning

Nyhet Publicerad Ändrad

Utdelning av matlådor till äldre och personer i riskgrupp måndagar.

Då vår kapacitet är begränsad stängs anmälan när maxantalet anmälningar inkommit.