Eldningsförbud på kyrkogårdar

Nyhet Publicerad

i Stockholms län

Totalt eldningsförbud råder på alla kyrkogårdar inom Södertälje pastorat. Engångsljus, marschaller m.m. är inte tillåtna.

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat om eldningsförbud i länet som gäller tillsvidare.

Fire ban throughout Stockholm County
Also applies to outdoor torch and candles!