Biskopsvisitation

Nyhet Publicerad Ändrad

11-13 november. Välkommen att mingla med biskop Johan Dalman tisdag 12 nov. kl. 15:00 i S:ta Ragnhildsgården.

I kyrkoordningen för Svenska kyrkan anges visitationer av församlingarna som en av biskopens tillsynsuppgifter, men där anges också att visitationerna i stor utsträckning bör tjäna som tillfällen för erfarenhetsutbyte och inspiration. Visitationerna föregås av förvaltningstillsyn som innefattar central förvaltning, arkiv och diarieföring , personal, ekonomi, fastigheter, kulturarv och kyrkobokföring.
I Strängnäs stift sker biskopsvisitationerna vart tolfte år och den 11-13 november sker visitation i Södertälje pastorat.

Tisdag 12 november kl. 15:00, S:ta Ragnhildsgården
Du som församlingsbo är varmt välkommen att mingla med biskop Johan Dalman och personal från södertälje pastorat. Kaffe och tåra serveras.