Nästan hela kyrkogården syns på bilden.
Foto: Helena Ekvall

Voxtorp kyrkogård

Vår allra minsta lilla kyrkogård som nästan helt omgärdas av åkrar. På den södra delen är lantbrukare den vanligaste titeln på gravvårdarna. På den norra delen dominerar titlar som har med sjöfart att göra.

Norra delen av kyrkogården.
Kyrkogården har en trädkrans av ek, lönn och förhållandevis nyplanterade lindar.
Sitt ner en stund och njut.