Trekanten

Konfirmation

Vi träffas varannan tisdagskväll kl. 17 i Olofsgården i Trekanten, och avslutar med en soft veckomässa 18.30 - 19. För dig som tex kommer direkt från skolan erbjuder vi smörgåsfika från kl. 16.

Jakob Fotland Axén är präst och Burkhard Flögel är kantor.

Kontakt: Jakob 0730-880608, jakob.fotland.axen@svenskakyrkan.se

Konfirmation i Södermöre Pastorat 2016/2017

Konfirmandtiden är en möjlighet för dig att tillsammans med andra upptäcka saker om dig själv, samtala om livet och lära dig mer om Gud, den kristna traditionen, vilket inflytande den har i Sverige idag och vilka symboler i dagens samhälle som har en kristen tradition i grunden. Det kommer bli läger, resor, filmkväll och kontraktskonfirmanddag vilket är gemensamt för alla grupper, kort sagt en upplevelse för livet.

Alla konfirmander ska under konfirmationstiden delta i ett antal gudstjänster samt under vissa obligatoriska storhelger, samt även vara med och hjälpa till under någon gudstjänst.