Månadens psalm

Lär dig en ny psalm varje månad! I Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorp sjunger vi månadens psalm, nu från psalmboken Psalmer i 2000-talet.

Februari

Psalm 817b
Text: Dietrich Bonhoeffer, svensk text: Jonas Jonsson, musik: Erik Sommer

Med hjärtats tillit att Guds goda makter beskyddande och trofast kring oss står
vill vi tillsammans leva dessa dagar och tacksamt ta emomt den tid vi får.

I goda makters underbara omsorg vi väntar lugnt vad helst oss möter här
Gud är hos oss var afton och var morgon, Guds kärlek genom varje dag oss bär.

Än plågar allt det gamla våra hjärtan, än tynger onda dagar som vi minns.
Kom, Herre, rädda våra skrämda själar med frälsningen som vi har skapats till.

Och vill du att vi än en gång skall glädjas, åt denna värld, och njuta solens glans,
allt det förgångna skall vi då få lämna och ge åt dig vårt liv, vår tro, vårt allt.

Låt varmt och klart idag de lågor flamma som du bland oss i världens dunkel ställt.
När så kan ske, för oss då åter samman. Vi vet att i vår natt ditt ljus är tänt.

När kvällen kommer och dess stillhet djupnar, låt oss få höra nya sångers ljud
från den fördolda värld som oss omsluter, från dina barn som lovar dig, o Gud.

Januari

Psalm 862
Text: Göran Andersson, musik: Knut Grüssner

Nu stryker isen sin blånande spegel ut över fjärdarnas vatten. Himlen tar ner sina frostiga segel och dagsljuset jagas av natten. Låt snön lysa frid över sovande frö, och ge vintertid åt sommarens ö. Bygg bro över fjärdarnas vatten.

Mot horisonten syns skeppens lanternor under en gnistrande himmel. En lyser starkast bland tusende stjärnor en väg genom världarnas vimmel. Låt den lysa frid över barnet i stall och ge juletid åt jorden så kall. Ge natten en gnistrande himmel.

Tre vise män på väg över fjärden tyder profeternas stjärna. Blinkande fyrar i otrygga världen är ljus som vi följer så gärna. Låt Gud lysa frid över kyrkan på ön och ge vilotid åt sommarens frön. Sov lugnt under Betlehems stjärna.

En person med målade naglar följer med sitt pekfinger melodin i en uppslagen psalmbok.
Foto: Kristin Lidell /Ikon