Protokoll

Protokoll kan beställas från expeditionen i Ljungbyholm: 0480 - 77 04 00

E-post: sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktige för pastoratet

Ordf. Ingrid Jakobsson

Kyrkoråd för pastoratet

Ordf. Ann-Sofie Togner

Ljungby församling

Församlingsrådets ordf. Birgitta Lundberg

Karlslunda-Mortorps församling

Församlingsrådets ordf. Gunhild Roskvist

Arby-Hagby församling

Församlingsrådets ordf. Kenneth Jeppsson

Halltorp-Voxtorps församling

Församlingsrådets ordf. Anna Lejerhed Emrin