Protokoll

Protokoll kan beställas från expeditionen i Ljungbyholm: 0480 - 77 04 00

E-post: sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktige för pastoratet

Ordf. Ingrid Jakobsson.

Kyrkoråd för pastoratet

Ordf. Tomas Fröler.

Ljungby församling

Församlingsrådets ordf. Birgitta Lundberg.

Karlslunda-Mortorps församling

Församlingsrådets ordf. Gunhild Roskvist

Arby-Hagby församling

Församlingsrådets ordf. Kenneth Jeppsson

Halltorp-Voxtorps församling

Församlingsrådets ordf. Åke Brandin.