Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Protokoll

Protokoll kan beställas från expeditionen i Ljungbyholm: 0480 - 77 04 00

E-post: sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktige för pastoratet

Ordf. Ingrid Jakobsson.

Kyrkoråd för pastoratet

Ordf. Tomas Fröler.

Ljungby församling

Församlingsrådets ordf. Birgitta Lundberg.

Karlslunda-Mortorps församling

Församlingsrådets ordf. Gunhild Roskvist

Arby-Hagby församling

Församlingsrådets ordf. Kenneth Jeppsson

Halltorp-Voxtorps församling

Församlingsrådets ordf. Åke Brandin.