OM begravning

BEGRAVNINGSOMBUD I SÖDERMÖRE PASTORAT

Gunilla Johansson
Drag 166
39594 Rockneby
E-post: gunilla.a.johansson@kalmar.se
Tel: 070-526 47 33

BEGRAVNINGSOMBUDETS UPPDRAG

Begravningsombud granskar begravningsverksamheten, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Mer information om uppdraget som Begravningsombud hittar du på Länsstyrelsens hemsida