Vuxenkörer

Con Spirito

Måndagar 18:00-20:00 [jämna veckor]
Ljungby kyrka
Ansvar
Gunnel Sigvardsson: 070-679 66 08/ 0480- 770 418
gunnel.sigvardsson@svenskakyrkan.se 

Allsång

För alla! De som inte tror att de kan sjunga, de som är unga, de som är gamla och allt därimellan. Ta med dina syskon, barn och barnbarn. Sjunga kan man göra tvärs över generationerna. Vi sjunger psalmer och sånger från den svenska sångskatten, fritt val varje gång. Gemensam middag en gång per månad
Tisdagar 19:00-20:00 [jämna veckor]
Sockenstugan vid Ljungby kyrka i Ljungbyholm
Ansvar
Kim Eriksen: 0730-92 98 46
kim.eriksen@svenskakyrkan.se

Fantastiska kören

Torsdagar 19:00-21:00
Loftgården i Halltorp
Ansvar
Minu Bergman: 0480-770 442, 072-227 63 02
minu.bergman@svenskakyrkan.se 

Kyrkokören Karlslunda-Mortorp

Torsdagar 19:00-21:00
Jämna veckor Mariagården i Påryd
Udda veckor Tvärskogs församlingshem 

Trecanticum

Projektkör
S:t Olofs kyrka
Ansvar
Burkhard Flögel: 0480-770 432
burkhard.flogel@svenskakyrkan.se