Vikingamarknad

30/7

10:00-16:00 Vikingamarknad vid Hagby kyrka

Café, andakt, soppa, guidning, utställning, bokbord
Marknadsvaror säljes, prova vikinglekar, kyrkans muséum är öppet
Vikingafika/lunch från kl. 11:00
Middagsbön 12:00
Guidning av kyrkan (entré 40 kr): 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30

18:00 Fredskonsert Hagby kyrka

Peter Elmberg med grupp
Ett framförande av de böner som påven Fransiskus bad världens ledare skriva