Vikingamarknad

1/6

11:00-15:00 Vikingamarknad vid Hagby kyrka

Café, andakt, soppa, bokbord, vandring i labyrinten
Marknadsvaror säljes, prova vikinglekar
Vikingafika/lunch från kl. 11:00
Stor guidning av hela Hagby kyrka kl. 13:00

Foto: Illustratör: Ellen Ingvarsson

Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.
Efesierbrevet 6:13-17