Vid klockringning

Nyhet Publicerad

Stanna upp och be där du står

Du som har bråttom kan bara be:

Herre förbarma dig
Kristus förbarma dig
Herre förbarma dig

Du som har lite mer tid kan fortsätta:

Herre visa mig din väg
och gör mig villig att vandra den
Jag ber för den värld vi fått att leva i, för alla
människor som far illa, för alla som är rädda.
Tack Jesus för alla som arbetar och sliter för livets skull.

Du som kan ta det lugnt kan med fördel avsluta:

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.

Amen