Meny

Vi söker gravrättsinnehavare på följande gravplatser på Voxtorp kyrkogård

Kvarter och gravnr.             Gravsatta

V N 388                                        Emil, 1885-1983 och Sofia Liljegren, 1876-1944
V N 520                                        Stig Swahn, 1918-1993
V N 653                                        Emma Petersson, 1840-1927 och
                                                       Emelie Eriksson, 1874-1962
V N 655                                         Janne Johansson, 1902-1929
V S 55-57                                     Emil Willmark, 1878-1963,
                                                       Ida Willmark, 1882-1968 och
                                                       Ingrid Willmark, 1919-1988
V S 62-63                                     Karl, 1858-1939, Ida, 1863-1941 Persson,
                                                       Arvid 1904-1976, Emmy, 1892-1969 och
                                                       Olle Karlsson, 1920-1989
V S 69                                            Emma Charlotta, 1855-1933,
                                                        Karl Liljegren, 1851-1953
V S 107                                         J.A. Petersson och  Augusta
V S 142                                         Einar, 1876- 1923 och
                                                       Gerda Svensson 1881- 1961
V S 169-170                                Olof, 1845-1915,
                                                        Kristina Pettersson, 1849-1914
V S 183                                          Ingvar Gustafsson 1924-1928
V S 196-197                                J P Karlsson, Igelösa
V S 221- 222                               Axel, 1861- 1935 och Jenny Hahn, 1861- 193
V S 248- 250                               Georg, 1896- 1918, Siri, 1881- 1963,
                                                        Arvid, 1889- 1966, Olof, 1887- 1974,
                                                        Erik, 1854- 1943, Agnes 1885- 1975,
                                                        Betty, 1893- 1980 och
                                                        Adelina Maria Nilsson, 1859- 1941