Vi söker gravrättsinnehavare på följande gravplatser på Voxtorp kyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

Kvarter och gravnr.        Gravsatta

V S 7-8                             Oskar Gustavsson, 1894-1978,
                                          Jenny Gustavsson, 1900-1961