Vi söker gravrättsinnehavare på följande gravplatser på Voxtorp kyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

Kvarter och gravnr.        Gravsatta

V N 388                                     Emil, 1885-1983 och Sofia Liljegren, 1876-1944
V N 478-479                           Alfred Johansson, 1859-1918,
                                                   Anna Johansson, 1867-1941,
                                                   Gustaf Johansson, 1904-1945,
                                                   Johanna Johansson, 1893-1945,
                                                   August Johansson, 1899-1972 och
                                                   Elsa Johansson, 1906-1988
V N 520                                     Stig Swahn, 1918-1993
V N 633                                     Kristina Roos, 1856-1927
V N 653                                     Emma Petersson, 1840-1927 och
                                                   Emelie Eriksson, 1874-1962
V N 655                                     Janne Johansson, 1902-1929
V S 55-57                                 Emil Willmark, 1878-1963, Ida Willmark, 1882-1968
                                                    och Ingrid Willmark, 1919-1988
V S 60-61                                 Axel Johansson, 1880-1904,
                                                   Maria Johansson, 1845-1916,
                                                   Johan Johansson, 1833-1917,
                                                   Gerda Johansson, 1894-1918
V S 69                                        Emma Charlotta, 1855-1933,
                                                    Karl Liljegren, 1851-1953
V S 248- 250                           Georg, 1896- 1918, Siri, 1881- 1963,
                                                    Arvid, 1889- 1966, Olof, 1887- 1974,
                                                    Erik, 1854- 1943, Agnes 1885- 1975,
                                                    Betty, 1893- 1980
                                                    och Adelina Maria Nilsson, 1859- 1941