Meny

Vi söker gravrättsinnehavare på följande gravplatser på Mortorp kyrkogård

Kvarter och gravnr.          Gravsatta 

MK A 87- 88                            Hilmer Aronsson, 1892- 1935,
                                                   Arthur Wickström, 1894- 1935
MK A 96-97                             Anders, 1824- 1896 och
                                                   Cajsa Lena Adolfsson, född 1827
MK A 179                                 Otto, 1846-1925 och
                                                   Klara Petersson, 1879-1957
                                                   Agda Nilsson, 1902- 1983
MK A 201-202                        Fritiof Olsson, 1888-1971
MK A 208                                 Amanda Karlsson, 1861- 1924
MK A 183: A-B                         Astrid, 1902- 1973 och
                                                   Ruben Petersson, 1904- 1979
MK A 320                                 Karl Pettersson, 1857-1944 och
                                                    Emil Karlsson, 1892-1976
MK A 352-353                         Karl Nilsson, 1875-1948 och
                                                    Gerda Nilsson 1880-1962
MK B 9- 12                               Elin, 1900- 1922, Tage, 1907- 1993,
                                                   Sofia, 1873- 1960, Linnea, 1909- 1999,
                                                   Carl, 1882- 1964, Vivian, 1913- 2000 och
                                                   Oskar Nilsson, 1905- 1972
MK B 187-188                        Emilia Viktoria, 1860-1947 och
                                                   Ernst Johansson, 1886-1971
                                                   Lena Kristina Karlsson 1835-1922
MK B 201a                               Karl Ander Nilsson, 1885- 1949
MK B 207                                 Torsten, 1898-1952 och Elna Janner, 1900-1992
MK B 208-209                       Johan, 1863-1941 och
                                                  Gerda Jaensson, 1871-1946
MK B 263                                 Nils Peter Gustafsson, 1840- 1908
MK B 307                                 Artur Petersson, 1895-1977
MK B 356                                 Ragnar Andersson, 1909- 1969
MK B 372                                 Edit Andersson, 1891- 1980
MK B 399-400                        Josef Nilsson, 1863-1938
                                                   Lander Nilsson, 1912-2006
                                                   Hildegard Nilsson, 1868-1950
MK B 409                                 Anna Johansson, 1899(1890?)- 1974
MK B 422                                 Gustav Albin Petersson, 1894- 1975
MK B 443                                 Johanna, 1871- 1941 och
                                                  Karl Petersson, 1899- 1975
MK B 444                                 Erik Johansson, 1898-1977 
MK C 30-31                            Henning, 1905-1985 och
                                                   Vanja Göransson, 1909-1968
MK C 51-52                            Anna Fagerlund 1899- 1974
MK C 82                                   Matilda Johansson, 1886-1967