Vi söker gravrättsinnehavare på följande gravplatser på Mortorp kyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

Kvarter och gravnr.                Gravsatta

MK A 282                                 Ingeborg Karlsson, 1880–1953       

MK B 39–40                           Alfons, 1911–1939, Emilia, 1870–1956,
                                                  KG, 1866–1955 och
                                                  Tindron Karlsson, 1909–1995