Vi söker gravrättsinnehavare på följande gravplatser på Ljungby kyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

Kvarter och gravnr.                Gravsatta
L A 196–197                          Hildur, 1906–1958, Sture, 1908–1985 och
                                                  Roland Svensson, 1937–2002

L A 246                                    Ragnar Petersson, 1881–1948

L B 320                                    Gustaf Mauritz Johansson, 1891–1959

L B 432-433                           John Nilsson, 1870-1948,

                                                  Anna Nilsson, 1871-1950,
                                                  Ragnhild Nilsson, 1901-1987,
                                                  Erik Nilsson, 1906-1998

L B 569-570                          Ture Thulin, 1920–2006,                                                                                             Bertil Thulin, 1918–2005

L B 590                                    Tage Lundqvist, 1909–1996,
                                                  Astrid Lundqvist, 1916–1997

L C 181                                    Jens Andersson, 1928-1995,
                                                  Kurt Andersson, 1922-2001

L C 308                                    Kenneth Gustavsson, 1944–2004

L D 204–205                         Anna-Britta Lundin, 1937–1996

L D 237–238                         Åke Svensson, 1928–1981

L D 256                                   Anna Augusta Johansson, 1897–1993

L D 280–281                         Birger Johansson, 1934–1999,
                                                 Bengt Johansson, 1930–2008

L D 418-420                          Stig Karlsson, 1914-1989,
                                                  Ivar Karlsson, 1920-1986,
                                                  Evald Karlsson, 1921-1998

L D 478–479                         Harry Hultqvist, 1910–1984,
                                                 Aina Nilsson, 1936–1996
                                                 och Gertrud Hultqvist, 1900–1985

L G 271–274                         Karl, 1860–1915, Elise, 1877–1948,
                                                 Elsa, 1902–1967
                                                 och Arvid Petersson, 1905–1996

L H 19                                      Matilda Nilsson, 1852–1933

L H 48–49                              Fredrik Johansson, 1889-1972,
                                                 Marta Johansson, 1895-1984

L H 50–51                              Elof Johansson, 1857-1942,
                                                 Ida Sofia Johansson, 1863-1951

L H 171–172                         Torsten, 1894–1965 och
                                                 Margit Fredriksson, 1906–1976

L K 19                                      Per Karlsson, 1922–2005