Vi söker gravrättsinnehavare på följande gravplatser på Karlslunda kyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

Kvarter och gravnr.                Gravsatta

KK IV 183                                Ivar Petersson, 1922–1983

KK IV 185                                Karl Edvin Persson, 1901–1981

KK IV 293–294                      Sally Petersson, 1891–1979 och
                                                 Ture Petersson, 1893–1967