Vi söker gravrättsinnehavare på följande gravplatser på Halltorp kyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

Kvarter och gravnr.               Gravsatta
HL C 378–379                       Lilly Persson, 1907–1986 och
                                                  Arvid Persson, 1900–1955

HL C 424–425                       Per August Karlsson, 1853–1936,
                                                  Karl Persson, 1884–1971, 
                                                  Karolina Karlsson, 1857–1938,
                                                  Elna Persson, 1904–1941 och
                                                  Alma Persson, 1898–1997

HL D 632–633                       Ture Johansson, 1909–1964,
                                                  Eeva Johansson, 1938–1999,
                                                  Astrid Johansson, 1893–1970 och
                                                  Kurt Johansson, 1930–2006