Vi söker gravrättsinnehavare på följande gravplatser på Hagby kyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

Kvarter och gravnr.                Gravsatta
HG S 539                                 John, 1881-1940 och Ester Nilsson, 1883-1982

HG S 606–607                       Gulli Inga-Britt, 1928–1928,
                                                  Karin Elsie Linnea, 1928–1929, Åke Gustav 1920–1992
                                                  och Karl Sigurd Andersson, 1923–1924

HG N 759–760                      Konrad Robert Emanuel Sjögren, 1898–1913,
                                                  Valter Oskar Gabriel Sjögren, 1902–1958,
                                                  Ester Emilia Sjögren, 1865–1948

HG N 908-909                       Waldemar Persson 1888-1948,
                                                  Hildur Alice Persson 1885-1956 och
                                                  Bengt Persson 1919-1999

HG N 930-931                       Johanna Charlotta Johansson 1847-1923,
                                                  Per Johan Johansson 1853-1924,
                                                  Willi Herman Rudolf Tabbert 1919-1988 och
                                                  Svea Tabbert 1915-1998