Vi söker gravrättsinnehavare på följande gravplatser på Hagby kyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

Kvarter och gravnr.                Gravsatta

HG S 446–447                       Rut Ingeborg Margareta Persson, 1900–1932,
                                                  Maria Lovisa Johansson, 1860–1943, 
                                                  P G Johansson, 1864–1948, 
                                                  Elisabet Johansson, 1907–1984, 
                                                  Hjalmar Johansson, 1898–1994

HG S 539                                 John, 1881-1940 och Ester Nilsson, 1883-1982

HG S 570-571                       Theodor Persson, 1860-1941,
                                                  Ingeborg Anette Persson, 1882-1965

HG S 606–607                       Gulli Inga-Britt, 1928–1928,
                                                  Karin Elsie Linnea, 1928–1929,
                                                  Åke Gustav 1920–1992
                                                  och Karl Sigurd Andersson, 1923–1924

HG N 759–760                      Konrad Robert Emanuel Sjögren, 1898–1913,
                                                  Valter Oskar Gabriel Sjögren, 1902–1958,
                                                  Ester Emilia Sjögren, 1865–1948

HG N 908-909                       Waldemar Persson 1888-1948,
                                                  Hildur Alice Persson 1885-1956 och
                                                  Bengt Persson 1919-1999

HG N 930-931                       Johanna Charlotta Johansson 1847-1923,
                                                  Per Johan Johansson 1853-1924,
                                                  Willi Herman Rudolf Tabbert 1919-1988 och
                                                  Svea Tabbert 1915-1998