Vi söker gravrättsinnehavare på följande gravplatser på Arby kyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

Kvarter och gravnr.         Gravsatta

AR 1 U47                                     Nils Sture Gustav Ehnebuske, 1920-1995
AR 1 U55                                     Lennart Karlsson, 1935-2017,
                                                     Kristina Karlsson, 1939-2000
AR 1 210-211                           Ida, 1862-1945 och Janne Olsson, 1954-1939
AR 1 212-213                           Per, 1859-1939 och Enar Andersson, 1905-1962
AR 1 227                                    Selma Andersson, 1878-1945
AR 1 448-449                           Karolina Johansson, 1868-1958 och
                                                     Olaus Johansson, 1864-1951
AR 2 10                                      Ted Bogren, 2000-2000
AR 2 156                                    John Edvard 1898- 1941 och
                                                     Jenny Maria Pettersson 1905- 1983
AR 2 160-161                           Emil, 1867-1955 och Tilda Johannesson, 1856-1973
AR 2 182- 183                          Anna 1884- 1963 och Karl Petersson 1885- 1942
AR 5 990-993                           David, 1906-1997, Karl 1900-1993, 
                                                     Heidi 1902-1992 och Ada Ekstrand 1898-1992
AR 5 1011-1012                      Anders 1838-1914,
                                                     Karolina Cecilia Olsson 1853-1942 och
                                                     Kajsa Maria Olofsdotter 1831-1917
AR 5 1023-1024                      Agne Petersson, 1901-1981 och
                                                     Edit Petersson, 1900-1967
AR 5 1042                                  Adelina Pettersson 1837- 1925
AR 5 1051                                  Karl Andersson, 1886-1961    
AR 5 1202                                  August Jonsson, 1845-1931
AR 5 1228                                  Hilma Johansson, 1873-1953
AR 5 1235                                  Sven Olsson, 1858- 1930
AR 5 1254- 1255                     Nanny, 1877- 1945 och Karl Pettersson 1873- 1957
Ar 5 1257                                  Johanna 1832- 1914 och Karolina Nilsson 1835- 1911
AR 5 1315-1316                     Emilie Rappe, 1809-1900
AR 5 1317-1318                     Axel Rappe, 1800-1875
AR 5 1319                                 Ludvig Rappe, 1847-1906
AR 5 U186-U187                     Albert, 1870-1938 och Nanny Rosberg, 1883-1952
AR 5 U202                                 Gully Fredriksson, 1908-1991
AR 5 U203                                 Sture Wahlberg, 1907-1931
AR 5 U204                                 Karl Johan, 1857-1923 och
                                                     Kristina Wahlberg, 1852-1919
AR 6 765- 767                         Jenny, 1876- 1955, Ingeborg, 1883- 1962 och 
                                                     Adrian Forsberg, 1885- 1962
AR 6 777-778                           Olof, 1864-1951 och
                                                     Karolina Johansson, 1868-1958
Ar 6 783-784                            Emil Petersson, 1881-1926,
                                                     Ingvar Petersson, 1908-1994 och
                                                     Signe Petersson, 1882-1954
AR 6 790                                     Edvin Johansson, 1898-1960
AR 6 806-807                           Åke Blomqvist, 1936-2002 och
                                                     Sigbritt Nilsson, 1929-2008
AR 6 832                                    Ebba Karlsson, 1911-1931
AR 6 835                                    Ellen Karlsson, 1915-1930
AR 6 840                                    Emma Karlsson, 1854-1929
AR 6 841                                    Per Johan, 1855-1928 och
                                                    Amanda Lovisa Olsson, 1860-1935
AR 6 855-857                          Gustaf, 1879-1961 och
                                                    Nanny Johansson, 1880-1921,
                                                    Gunnar, 1911-1974 och
                                                    Hilding Gustavsson, 1908-1994
AR 6 891-892                          Oskar, 1885-1967 och Hilda Petersson, 1889-1974
AR 6 944                                    Johan Berglund, 1873- 1926
AR 6 955- 956                          Per August, 1855- 1927 och
                                                     Anna Matilda Olsson 1852- 1938
AR 6 957-958                           Ragnar, 1885-1960 och Anna Jonsson, 1890-1975
AR 6 959- 960                          Carolina, 1855- 1929 och
                                                     Karl Johan Jonsson, 1848- 1903
AR 6 961-962                           Johan, 1847-1928 och
                                                     Inga Amanda Pettersson, 1858-1941,
                                                     Anna Johansson 1888-1969