Vi söker gravrättsinnehavare på följande gravplatser på Arby kyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

Kvarter och gravnr.                     Gravsatta
AR 1 298-299                              Alvina Persson, 1885-1964,
                                                        John Persson, 1888-1975

AR 2 10                                          Ted Bogren, 2000–2000

AR 5 1023-1024                         Agne Petersson, 1901–1981 och
                                                        Edit Petersson, 1900–1967

AR 5 1315-1316                         Emilie Rappe, 1809–1900

AR 5 1317-1318                         Axel Rappe, 1800–1875

AR 5 1319                                     Ludvig Rappe, 1847–1906

AR 6 806–807                              Åke Blomqvist, 1936–2002 och
                                                         Sigbritt Nilsson, 1929–2008