Meny

Vi söker gravrättsinnehavare

Södermöre pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Arby, Hagby, Halltorp, Voxtorp, Karlslunda, Mortorp och Ljungby kyrkogård.

Vilka gravar gäller det

De gravplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Klicka på kyrkogårdarnas namn för att se förteckningarna över de gravplatser som försetts med skyltar: Arby, Hagby, Halltorp, Voxtorp, Karlslunda, Mortorp och Ljungby.

För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill huvudmannen (Södermöre pastorat) komma i kontakt med dessa.

Om kyrkogårdsförvaltningen/pastoratet inte får kontakt med någon intressent kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen.
Det kan medföra att gravanordningen/gravstenen tas bort.

Hur får du kontakt med huvudmannen

Expeditionen har telefon 0480-77 04 00 och telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 9-12 samt tisdag kl. 13-16. Besöks- och postadress är Prästvägen 1, 388 32 Ljungbyholm. Det går också bra att kontakta expeditionen via mailadress sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se

Tack på förhand!