Vi söker diakon - Södermöre pastorat

Nyhet Publicerad Ändrad

 Södermöre pastorat är ett ganska vidsträckt men relativt glest befolkat pastorat i Kalmar kommuns södra delar. Ungefär halva kommunens yta men bara en sjundedel av procent av befolkningen. Här finns två centralorter med låg medelålder och en till största del pendlande befolkning. Men också många samhällen, byar och ren glesbygd där medelåldern är högre många kan mäta sina rötter generationer bakåt. Historien är ständigt närvarande. Kyrkorna är från 11-, 1200-tal och fornlämningarna är många. Naturen sträcker sig från kust över slätt till skog. Här finns goda möjligheter till turism och sommarboende.

Pastoratet består av fyra församlingar med två kyrkor var. Vi har ambitionen att det ska finnas levande gemenskaper kring Jesus, tro och gudstjänst, vardag som helg, vid varje kyrka. Vi vill arbeta medvetet liturgiskt och knyta vardagen till söndagens mässa och vice versa. I normala tider finns gudstjänster i Taizés anda och familjegudstjänster regelbundet med i planeringen. Under pandemin har vi streamat gudstjänster varje söndag och även vår musiksatsning Musik i Södermöre varannan vecka. Vi har också regelbundet skapat program riktade till barn och lagt upp ett brett utbud för andakt och fördjupning. I församlingarna lever bönen på i form av olika bönesamlingar. Vi arbetar medvetet med att skapa gemenskaper för äldre och familjer utomhus när vi inte kan samlas så som ”vi alltid har gjort”.  I pastoratet finns en livaktig pilgrimsgrupp/vikinggrupp. Konfirmand-och ungdomsarbetet för pastoratet är samlat till Ljungbyholm där områdets högstadieskola ligger. I pastoratet finns goda kollegor i ett dynamiskt arbetslag och engagerade frivilliga.

Vi söker nu en diakon som vill gå in med omsorg och närvaro främst (ca 75%) i arbetet bland de yngre i pastoratet. Det handlar om att stötta familjer, gå bredvid ungdomarna, vara med i ungdomsgruppen och finnas med och bygga vidare i konfirmandarbetet. Här finns ett nära samarbete med präst och pedagog men också med förskolelärare och församlingsassistent.

Vi ser det som att alla tjänster i pastoratet, och även frivilliga, bär diakonala funktioner och ansvar i mötet med människorna. I diakontjänsten ligger här att finnas med (ca 25%) och kunna hjälpa till att utveckla, inspirera och motivera det allmänna och breda diakoniarbetet i pastoratet.

Vi söker därför en diakon

  • som vill vara med och driva och utveckla församlingsliv i omsorg och närvaro
  • som vill dela livet
  • som har lust och glädje i att arbeta med familjer, ungdomar och konfirmander
  • som har blick för och vill utveckla, inspirera och motivera i det allmänna diakonala arbetet
  • som kan ta, och arbeta på, eget ansvar
  • som gärna samarbetar
  • som har driv att organisera
  • som inte är rädd att våga lämna hjulspåren

Tjänsten har sin placering i Ljungbyholm men arbetar över hela pastoratet. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav för tjänsten. Stor vikt läggs vid personligt lämplighet.

Tjänsten är heltid med tillträdesdag så snart som möjligt. Ansök med personligt brev och CV senast 16 maj 2021. Vid eventuell intervju vill vi se intyg, betyg och utdrag ur polisens belastningsregister. Vi planerar för intervjuer någon gång i veckorna 22-23. Tillträde snarast möjligt.

Ansökan sänds till
Södermöre pastorat
Prästvägen 1
388 32 Ljungbyholm

Eller
sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se

Frågor och kontakt

Kyrkoherde Richard Thörn: 
Richard.Thorn@svenskakyrkan.se eller 0480-770 401

Facklig kontakt
KyrkA Johan Engvall:
Johan.Engvall@svenskakyrkan.se eller 0485-577099
Vision Helena Fyhr Abrahamsson:
helena.fyhrabrahamsson@fv.vision.se eller 0470-704865