Välkommen Elin

Söndag 28/8

Elfte söndagen efter trefaldighet - Tro och liv

16:00 Högmässa Ljungby kyrka
Richard Thörn, Therese Olsson-Ström
Välkomnande av Elin Sundelin, ny präst