Valberedningens förslag

Nyhet Publicerad

Beslut 5/12

Valberedningens förslag inför kommande mandatperiod

Beslut fattas på kyrkofullmäktige den 5/12

Kyrkofullmäktige

ordföranden i kyrkofullmäktige Ingrid Jacobsson
vice ordförande Anders Andersson

Kyrkoråd

Ordföranden Tomas Fröler
vice ordföranden Maivor Olsson

Övriga ordinarie ledamöter Mona Nilsson, Gunnar Olsson, Klas-Olof Pettersson, Kenneth Jeppsson, Ann-Marie Petersson och Gunhild Roskvist

Ersättare Ingvar Jacobsson, Josefin Claesson, Ann-Sofie Togner och Christopher Dywik

Församlingsråd Arby-Hagby för mandatperiod 2018-2019

Ordföranden utses av ledamöterna.

Ordinarie ledamöter Ing-Marie Petersson, Ingrid Jacobsson, Kenneth Jeppsson, Stig Petersson, Mona Nilsson, Josefin Claesson, Johanna Gratte och Tina Claesson

Ersättare Björn Alvarsson, Ingvar Jacobsson, Ronja Fredriksen, Alva Jaensson och Peter Mårtensson

Församlingsråd Halltorp-Voxtorp för mandatperioden 2018-2019

Ordföranden utses av ledamöterna.

Ordinarie ledamöter Åke Brandin, Britt-Marie Nordberg, Agneta Östersten, Ann-Christin Olsson, Pär Åkesson och Lisbeth Gustavsson

Ersättare Gerd Håkansson, Inger Nilsson och Anna Lijerherd-Emrin

Församlingsråd Karlslunda-Mortorp för mandatperioden 2018-2021

Ordföranden utses av ledamöterna.

Ordinarie ledamöter Gunhild Roskvist, Ronny Söderberg, Gunnar Olsson, Jonas Fröler, Anita Sandström, Inger Jönsson, Ingrid Johansson, Lennart O Werner, Christopher Dywik, Marie Johansson

Ersättare Ann Helen Nilsson, Ulf Lennartsson, Christina Rudhag Woldt, Ingegerd Patriksson

Församlingsråd Ljungby för perioden 2018-2019

Ordföranden utses av ledamöterna.

Ordinarie ledamöter George Persson, Anna Eriksson, Ann-Marie Petersson, Gudrun Engdahl, Jessica Adelsjö, Klas-olof Petersson, Birgitta Lundberg, Grete Bernhardsson och Anne-Marie Bard

Ersättare Maria Davidsson, Maivor Olsson, Ingvar Johanssson, Eva-Maria Emilsson Rütting och David Karlsson