Trettondedag jul

Nyhet Publicerad Ändrad

6/1 - Guds härlighet i Kristus

10:00 Högmässa Ljungby kyrka
Bengt-Olof Roos, Burkhard Flögel

16:00 Gudstjänst Halltorp kyrka 
Fantastiska kören
Ove Carlsson, Minu Bergman

16:00 Gudstjänst Karlslunda kyrka
Kyrkokören
Jan Haglund, Elisabeth Helgesson Palm
Avtackning av kantor Elisabeth Helgesson Palm