Trettondedag jul

Nyhet Publicerad

6/1

Guds härlighet i Kristus

10:00 Ljungby Högmässa
Richard Thörn, Burkhard Flögel

16:00 Halltorp Högmässa
Ove Carlsson, Minu Bergman

18:00 Mortorp Musikgudstjänst - Streamas
Pernilla Ingvarsdotter, Tomas Björklund
Jan Haglund, Elisabeth Helgesson Palm