Tacksägelsedagen

Nyhet Publicerad

13/10

Ta med skördealster; försäljning efteråt
Säljs till förmån för Den gode herdens skola i Betlehem

10:00 Högmässa Ljungby kyrka

Bengt-Olof Roos, kören Con Spirito,
Burkhard Flögel, Gunnel Sigvardsson

11:00 Gudstjänst Karlslunda kyrka

Jan Haglund, Kerstin Karlsson
Sång och musik med Kristina Schmähl,
Åsa Schmähl-Bolmvall, Johannes och Nils Bolmvall
Skjuts Inger Jönsson: 070-733 36 59

16:00 Gudstjänst för små & stora S:t Olofs kyrka

Jan Haglund, Burkhard Flögel, barnkör och barngrupper

18:00 Högmässa Hagby kyrka

Ove Carlsson, Minu Bergman, Fantastiska kören
Prästen Ove serverar kaffe och tårta