Syskonen Johanssons stiftelse

Nyhet Publicerad Ändrad

Senast 31 oktober

Mortorps gamla församling tillkännager härmed möjlighet att ansöka om medel för behövande ur Syskonen Johanssons stiftelse för äldre, personer med funktionsnedsättning eller sjukdom.

Ansökan skall ske på särskild blankett, som rekvireras från pastorsexp. i Ljungbyholm, Prästvägen 1, 388 32 Ljungbyholm (Tel: 0480-77 04 00) och skall vara pastorsexp. tillhanda senast 31 oktober.

Klicka här för att komma till ansökningshandlingen >