Symöte

Nyhet Publicerad

17/11

Sygruppen träffas i Bovestugan 17/11 kl. 10.00 - ca 14.00. Vi fortsätter att sy kläder, nålbinder, m.m.

Kontakt: Tina 0703 44 26 86 eller Mona 0707 60 03 83