Spontankören medverkar

Nyhet Publicerad Ändrad

15/11

Kom och sjung i

SPONTANKÖREN

Kören för de som vill men inte hinner

15 november Kim Eriksen leder
20 december Gunnel Sigvardsson leder

Övning kl. 9 för deltagande i gudstjänsten kl. 10 i Ljungby kyrka

Välkomna med!