Sommarmusik i Södermöre

Nyhet Publicerad

7/8

Halltorp kyrka kl. 19:00

”Shall I Compare Thee To A Summers Day”
Boel Videke och Minu Bergman, orgel, sång och piano