Sommarmusik i Södermöre

Nyhet Publicerad

26/6

Onsdag kl. 19.00 i Arby kyrka

”Jag bär mitt hjärta i min hand”

Gruppen Block; Henrik Lundström, gitarr, sång, Elin Lundström, sång, Andreas Stigsson, flöjt, slagverk

Tolkningar av Per Lagerkvists texter