Södermöre pastorat söker administrativ assistent

Nyhet Publicerad

Omorganisering på kansliet: Södermöre pastorat söker administrativ assistent. Arbetsuppgifter bland annat: växeltelefoni, bokningar, affischering, posthantering, arkiv och diarium, administration kring KOB, kollekter och kyrksam, administration för kyrkoråd och kyrkofullmäktige och viss annan ekonomisk administration.

Tjänsten är på 100% varav 80% är tillsvidareanställning och 20% visstidsanställning fram till 31 maj 2021.

Ansökan skickas senast 15 maj till kyrkoherde Richard Thörn: richard.thorn@svenskakyrkan.se