Södermöre pastorat öppnar upp i gudstjänsterna igen!

Nyhet Publicerad

Det är svårt att leva som kristen utan sin gudstjänst skrev vi i när vi lanserade +enkom+ i våra kyrkor. Inget kan vara mer sant. Efter att har tänkt, vridit och vänt, räknat och samtalat har vi nu bestämt att vi öppnar upp våra gudstjänster igen.

Från och med 14 juni kan vi komma och fira med församlingen igen. Det blir ett kärt återseende!

Vi vill göra detta medvetet och varsamt. För även om smittspridning har saktat ner och vädret lockar oss längre ut så är vi inte framme vid den trygga punkten att ingen risk finns. Därför har vi räknat fram hur många deltagare förutom personal och tjänstgörande vi kan ta in i varje kyrka och ändå ha säker fysisk marginal mellan varandra både i bänkar såväl som i vapenhus och mittgång. Tanken är att vi så att säga sitter zick-zack i bänkarna och så får säkra avstånd sinsemellan. Sångblad kommer att läggas ut i bänkarna för att markera hur vi tänker det är säkrast att placera sig.

Utifrån detta blir de begränsningarna för antalet deltagare i gudstjänsterna i våra kyrkor som följer:

 • Ljungby kyrka
  -Stora kyrkan: 35
  -Lillkyrkan: 15
 • S:t Olof: 20
 • Arby: 25
 • Hagby 20
 • Halltorp 25
 • Voxtorp 20
 • Karlslunda 25
 • Mortorp 25

Grundprincipen är dock fortfarande att man är frisk och symptomfri för att kunna närvara. Vi ska vara tydliga med hänvisning till handsprit och hjälpa folk att komma ihåg att hålla avstånd.

Sommarens gudstjänstschema ändras dock inte i och med detta. Vi fortsätter streama gudstjänsten för de som är i riskgrupp och sitter i karantän. Möjligheten till +enkom+ efter mässorna kvarstår. Nattvarden delas fortfarande endast under en gestalt - brödet.

För friluftsgudstjänsterna gäller fortfarande att vi kan vara några fler, så länge vi inte överstiger det lagstadgade 50-talet.

Även om vi inte får röra varandra får vi vara med i rörelsen och beröras. Välkomna!