Sigfridsdagen

Nyhet Publicerad Ändrad

17/2

17 februari

13.00 Vi firar med pilgrimsvandring från Sigfridshamn till Hagby kyrka

14.00 i Hagby församlingshem
Föreläsning av lektor Olle Larsson från Katedralskolan i Växjö om Helige Sigfrid

13.30-17.00 Kristen mindre Vikingamarknad för skinn och mat

16.00 Pilgrimsmässa i Hagby kyrka där det nya ciboriet invigs