Retreat

Nyhet Publicerad

4-6/10

Gamla Hjälmseryds gästhem för diakoni och liturgi, Stockaryd

I tystnad och med Tidegärdens bönerytm, god mat och läkande promenader får vi vila i våra egna tankar och ledas i bön och samtal/ bikt av komminister Anders Duvlund, Döderhult

Kostnaden är 500 kr för den som bor i pastoratet

Avresa från Sockenstugan Ljungbyholm
Fredag 4/10 kl. 14.30
Åter söndag 6/10 kl. 18

Frågor och anmälan 0480-770 400
Bindande anmälan t.o.m. 25/9

Välkommen att delta!