Retreat

Nyhet Publicerad

27-29/9

Gamla Hjälmseryds gästhem för diakoni och liturgi, Stockaryd

I tystnad och med Tidegärdens bönerytm, god mat och läkande promenader får vi vila i våra egna tankar och ledas i bön och samtal/ bikt av komminister Anders Duvlund, Döderhult

Kostnaden är 500 kr för den som bor i pastoratet

Avresa från Sockenstugan Ljungbyholm
Torsdag 27/9 kl. 14.30
Åter lördag 29/9 kl. 18

Frågor och anmälan 0480-770 400
eller lisbeth.westergren@ svenskakyrkan.se
Bindande anmälan t.o.m. 20/9

Välkommen att delta!