Restriktioner

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi kör igång som vanligt med verksamheten vecka 9

 

I och med restriktionerna från 12 januari 2022

Från och med 12 januari gäller nya restriktioner som vi måste förhålla oss till. Smittspridningen ökar kraftigt och för att begränsa dess framfart och påverkan på hälsa, liv och sjukvård är det viktigt att fortsätta hålla avstånd och begränsa antalet nära kontakter när man är inomhus.

För Södermöre pastorats del innebär det i gudstjänstlivet ingen större förändring jämfört med vad som gällt sedan före jul. Vi ska sitta på en meters avstånd mellan sällskapen och vara max åtta personer per sällskap. Antalet möjliga gudstjänstdeltagare ligger kvar på samma som före jul överallt förutom i Ljungby kyrka där vi måste vi sänka antalet till 50 som ju är regelverkets maxtak. Så här ser då antalet deltagare i gudstjänsten ut i våra kyrkor för att vi ska kunna sitta på säkert på tryggt avstånd:

  • Arby: 40
  • Hagby: 50
  • Halltorp: 50
  • Voxtorp: 40
  • Karlslunda: 50
  • Mortorp: 40
  • Ljungby: 50
  • S:t Olof: 35

I och med rådande läge väntar vi med att starta upp terminens grupper och verksamheter och börjar inte förrän tidigast vecka 9. Allt för att vänta ut restriktionerna och inte riskera att vi oavsiktligt sprider smitta. Några få undantag finns och det är de verksamheter som kan förläggas utomhus, på internet eller är så små och stillsamma att avstånd kan garanteras för de som deltar.

Håll koll på vår hemsida för vad som gäller och är igång och ta kontakt med ledarna för verksamheterna korrekt information.

Vi får med dårens envishet åter igen upprepa orden: Håll avstånd, håll ut!

Glöm inte att be för allt och alla i dessa tider. Det är tufft på många sätt och på många håll.

Richard Thörn, kyrkoherde Södermöre pastorat

Sommarmusik i Södermöre

15/6, 22/6, 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 31/8