Restriktioner

Dagen före julafton börjar nya striktare restriktioner gälla i och med pandemi och ökad smittspridning. För vår del i Södermöre pastorat är förändringarna marginella mot hur vi haft det under advent och gudstjänster kan i stort firas som planerat:

För att kunna fira gudstjänst/mässa i kyrkan tryggt och säkert och för att undvika att få och sprida sjukdom vill vi inskärpa och uppmana alla att:

 • Hålla avstånd
 • Stanna hemma vid symptom
 • Fortsätta vara noggrann med handtvätt
 • Se till att vara vaccinerade

Och vi påminner oss om att vid och kring våra gudstjänster gäller:

 • För att kunna hålla avstånd måste vi tyvärr ha maxgräns på hur många vi kan välkomna in i kyrkan vid gudstjänst.
  Arby: 40
  Hagby: 50
  Halltorp: 50
  Voxtorp: 40
  Karlslunda: 50
  Mortorp: 40
  Ljungby: 99
  S:t Olof: 35
 • Var särskilt uppmärksamma vid in och utgångar och i vapenhus på att hålla avstånd.
 • Alla måste sitta på utmärkta platser. Som regel gäller varannan bänkrad i våra kyrkor.
 • Det måste vara minst en meter mellan sällskap och max åtta personer per sällskap.
 • Personal och kyrkvärdar har ett förtydligat uppdrag att påminna folk om att hålla avstånd.
 • Munskydd och handsprit finns i vapenhusen för de som önskar.
 • Vid nattvardsgång praktiseras ”gående bord” och församlingen uppmanas att inte bilda kö utan gå ut från bänken i tur och ordning. Sprita händer innan ni kommer fram för att ta emot gåvorna.

Det är inte roligt att behöva återgå till begränsningar men det är nödvändigt för att vi inte ska smittas. 

Vi önskar alla en God fortsättning!

Håll avstånd och håll er friska!
Gud välsigne!