Promenadgemenskap

Tisdagar kl. 10:00 Karlslunda

Samling vid ICA, Påryd

Tisdagar kl. 10:00 Ljungbyholm

Samling vid Sockenstugan med fika & andakt

Torsdagar kl. 10:00 Hagby maj-augusti

Samling vid Hagby kyrkas dörr
Vandringen startar kl. 10:00
Bibeltankar och pilgrimsandakt hålls under vandringen
Åter till Hagby kyrka kl. 12:00
Middagsbön i Hagby kyrka kl. 12:00