Predikoturer upphör

Nyhet Publicerad

Men inte informationen

Södermöre Pastorat har många vägar att nå ut med information om kommande gudstjänster och evenemang. Under 2018 kommer vi att radikalt minska annonsering i predikoturer till förmån för vårt informationsbrev via e-post, vår hemsida och appen ”kyrkguiden”. Alla dessa informationssätt är digitala.

Ni anmäler att Ni vill ha information på denna sida där Ni anger mailadress.

Vi har full förståelse för de som inte vill ha digital information. Därför kommer vi att sända ut informationsbrev via vanlig post. Anmäl att Ni önskar få det via telefon 0480-770 400, så sänder vi hem det till brevlådan.

kh Lars Graaf