Pilgrimsvandring

Nyhet Publicerad

7/11

Söndagen efter alla helgons dag - Vårt evighetshopp

13:15 Pilgrimsvandring från Ljungby kyrka
Samling vid runstenen, vid huvudentrén
Styrgruppen för pilgrim leder oss på pilgrimsvandringen
Tema: ”Jag lever”, Ove Carlsson
Ann-Marie och Lars Larsson berättar om gamla kyrkvägen i Ljungby församling
Återkomst och fika kl. 15:30

16:00 Högmässa Ljungby kyrka
Sammanlyst mässa för hela pastoratet
Richard Thörn, Ove Carlsson, Kim Eriksen